Mỹ: Những chuyến bay dài nhất

Trên thực tế, không có chuyến bay nào giống hệt nhau về thời gian và quãng đường. Các yếu tố như gió thời tiết, hoặc việc phải đi vòng qua các vùng cấm bay đều làm thay đổi chiều dài của hành trình.

Bài viết thuộc 06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Việc tính toán chính xác khoảng cách trong chuyến bay thường không đem lại kết quả đồng nhất.

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Do đó để xác định chuyến bay nào là dài nhất, cách thông dụng là sử dụng Bản đồ Cung vòng lớn (Great Circle Mapper), bằng cách đo khoảng cách giữa điểm xuất phát và điểm đến.

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Los Angeles, Mỹ tới Singapore (United Airlines)

Bài viết thuộc 06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Quãng đường: 14.114 km

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Thời gian bay ước tính: 17 giờ 55 phút

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Máy bay: Boeing 787

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Chuyến bay đầu tiên: 27/10/2017

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Houston, Mỹ tới Sydney, Australia (United Airlines)

Bài viết thuộc 06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Quãng đường: 13.834 km

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Thời gian bay ước tính: 17 giờ 30 phút

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Máy bay: Boeing 787

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Chuyến bay đầu tiên: 18/1/2018

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Dallas, Mỹ tới Sydney, Australia (Qantas Airlines)

Bài viết thuộc 06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Quãng đường: 13.805 km

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Thời gian bay ước tính: 17 giờ 15 phút

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Máy bay: Airbus A380

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Chuyến bay đầu tiên: 29/9/2014

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

San Francisco, Mỹ tới Singapore (United Airlines và Singapore Airlines)

Bài viết thuộc 06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Quãng đường: 13.593 km

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Thời gian bay ước tính: 17 giờ 15 phút

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Máy bay: Boeing 787 – Airbus A350

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Chuyến bay đầu tiên: 1/6/2016

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Johannesburg, Nam Phi tới Atlanta, Mỹ (Delta Airlines)

Bài viết thuộc 06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Quãng đường: 13.582 km

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Thời gian bay ước tính: 16 giờ 27 phút

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Máy bay: Boeing 777-200 LR

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Chuyến bay đầu tiên: 1/6/2009

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Abu Dhabi, UAE tới Los Angeles, Mỹ (Etihad Airlines)

Bài viết thuộc 06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Quãng đường: 13.503 km

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Thời gian bay ước tính: 16 giờ 30 phút

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Máy bay: Boeing 777-300 ER

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Chuyến bay đầu tiên: 1/6/2014

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Dubai, UAE tới Los Angeles, Mỹ (Emirates Airlines)

Bài viết thuộc 06138bc5af6023646ede0e1f7c1eac75 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Quãng đường: 13.420 km

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Thời gian bay ước tính: 16 giờ 20 phút

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Máy bay: Airbus A380

Bài viết thuộc 14bfa6bb14875e45bba028a21ed38046 Tin nước Mỹ

Chuyến bay đầu tiên: 26/10/2008

Nguồn: Vnexpress

Tags:
Thế giới ngầm của khu phố đèn đỏ tai tiếng nhất Tokyo

Thế giới ngầm của khu phố đèn đỏ tai tiếng nhất Tokyo

Người đàn ông Mỹ hé lộ bức màn bí mật của những quán bar gợi dục do các băng đảng xã hội đen điều hành giữa lòng Tokyo, Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất