new york - Đại học New York miễn học phí cho tất cả sinh viên y khoa