» 
William Barr - từ 'người dập lửa' đến nỗi thất vọng của Trump

William Barr - từ 'người dập lửa' đến nỗi thất vọng của Trump

Là một doanh nhân, Trump luôn cần người có thể xử lý mọi rắc rối pháp lý. Khi thành Tổng thống, ông trông đợi Bộ trưởng Tư pháp William Barr thực hiện vai trò "dập lửa" đó.

1