Người cao tuổi cần phải: 3 QUÊN – 4 CÓ – 5 KHÔNG

Một vài lời khuyên được sưu tầm sẽ rất nên biết khi bạn tới tuổi nghỉ ngơi, khi con cái đã trưởng thành.

  • 3 QUÊN
Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Một quên mình tuổi đã già

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Hai là bệnh tật quên đi

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Cuộc đời nó thế chuyện gì nhọc tâm

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Ba quên thù hận cho xong

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Ăn ngon ngủ kỷ để lòng thảnh thơi.

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf Tin nước Mỹ

  • 4 CÓ
Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Một nên có một gia đình

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Vì không – homeless – người khinh lẽ thường

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Hai cần phải có nhà riêng

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Đói no cũng chẳng làm phiền dâu con

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Ba là trương mục ngân hàng

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Ít nhiều tiết kiệm sẽ an tuổi già

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Bốn cần có bạn gần xa

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf Tin nước Mỹ

  • 5 KHÔNG
Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Một không vô cớ bán nhà

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Dọn vào chung chạ la cà với con

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Hai không nhận cháu để trông

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Nhớ thì thăm hỏi bà ông, cháu mừng

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Ba không cố gắng ở chung

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Tiếng chì tiếng bấc khó lòng tránh đâu

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Bốn không từ chối yêu cầu

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Ít nhiều quà cáp con, dâu cho mình

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Năm không can thiệp nhiệt tình

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Đời tư hay việc riêng mình của con.

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 851ddf5058cf22df63d3344ad89919cf Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 20aee3a5f4643755a79ee5f6a73050ac Tin nước Mỹ

Nguồn: Sưu tầm

Tags:
Phát hiện t.h.i t.h.ể bé gái 2 tuần tuổi ngoài khơi bờ biển Florida

Phát hiện t.h.i t.h.ể bé gái 2 tuần tuổi ngoài khơi bờ biển Florida

Sau khi t.h.i t.h.ể của một bé gái mới được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Florida, các thám tử đang cố gắng làm sáng tỏ bí ẩn về nguyên nhân cái c.h.ế.t của em bé.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất