Người có thẻ Xanh Mỹ bảo lãnh con ở Việt Nam

Luật di trú Mỹ có liệt kê 3 mối quan hệ không giới hạn số visa định cư hàng năm và 5 mối quan hệ giới hạn số lượng visa hàng năm.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

3 mối quan hệ trực hệ:

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho vợ/chồng.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con nhỏ.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ.

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹcon-nho
Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

5 mối quan hệ còn lại bị giới hạn bởi số lượng Bài viết thuộc d709f38ef758b5066ef31b18039b8ce5 Tin nước Mỹvisa hàng năm bao gồm:

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con trên 21 tuổi chưa có gia đình: loại ưu tiên F1.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người có thẻ xanh Mỹ bảo lãnh cho vợ/chồng và con nhỏ: loại ưu tiên F2A.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người có thẻ xanh Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi : loại ưu tiên F2B.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con đã có gia đình: loại ưu tiên F3.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho anh chị em gọi là F4.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Với những loại ưu tiên bị giới hạn visa hàng năm thì hồ sơ nộp vào phải chờ đợi tùy theo số lượng hồ sơ nộp cùng loại đang chờ. Hàng tháng Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) công bố lịch chiếu khán cho biết đang xét năm ưu tiên nào của hồ sơ đến hạn được định cư tại Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Cụ thể đối với người có thẻ xanh Mỹ có thể bảo lãnh cho con của mình định cư ở Mỹ. Chia ra 2 trường hợp khác nhau như sau: con dưới 21 tuổi (hay còn gọi là con nhỏ); Con trên 21 tuổi chưa có gia đình.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Con dưới 21 tuổi. Người có thẻ xanh ở Mỹ có thể bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi chưa có gia đình. Trường hợp này phải chờ đợi theo ưu tiên F2A theo Lịch chiếu kháng. Mốc 21 tuổi được tính vào ngày Sở Bài viết thuộc d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f Tin nước Mỹdi trú (USCIS) nhận được đơn với đầy đủ hồ sơ (ngày Priority date trong thông báo của Sở Di Trú gửi cho quý vị khi đã nhận được hồ sơ)

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Con trên 21 tuổi chưa có gia đình.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người có thẻ xanh ở Mỹ có thể bảo lãnh cho con trên 21 tuổi chưa có gia đình. Trường hợp này phải chờ đợi theo ưu tiên F2B theo Lịch chiếu kháng. Diện F2B này bị giới hạn số lượng hồ sơ có thể qua Mỹ. Thời gian chờ đợi diện F2B này tùy thuộc vào số lượng diện này đang chờ đợi của diện F2B.

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹcocon-nho-2
Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Các bước để thực hiện bảo lãnh con bao gồm:

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Bước 1: Nộp hồ sơ bảo lãnh

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người bảo lãnh (người cha/mẹ có thẻ xanh) thực hiện nộp đơn xin bảo lãnh con của quý vị tới Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Thực hiện Form I-130 và những hồ sơ yêu cầu kèm theo, lệ phí $420.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Khi hồ sơ bảo lãnh nộp được USCIS xác định đầy đủ thì USCIS sẽ gửi cho người bảo lãnh giấy biên nhận để xác nhận đã nhận được hồ sơ và ghi ngày ưu tiên. Khi USCIS chấp thuận hồ sơ bảo lãnh thì hồ sơ sẽ được chuyển đến Trung tâm chiếu khán quốc gia (NVC), sau đó hồ sơ sẽ phải chờ theo lịch chiếu khán.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Bước 2: Thủ tục bảo trợ tài chánh của người bảo lãnh và hồ sơ xin visa định cư của người được bảo lãnh.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người bảo lãnh thực hiện nộp hồ sơ bảo trợ tài chánh (Form I-864 và những hồ sơ kèm theo), hồ sơ này không phải chịu lệ phí.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Nếu người bảo lãnh không đủ thu nhập và tài sản theo yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chánh di dân (được phát hành hàng năm) để thực hiện bảo lãnh thì phải cần có người có thu nhập và/hoặc tài sản của họ đủ để bảo trợ thực hiện bảo lãnh.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người bảo trợ sẽ thực hiện hồ sơ (Form I-864 hay Form I-864A tùy trường hợp).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người bảo lãnh cần có những hồ sơ sau:

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Bản sao thuế thu nhập của 3 năm gần nhất

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Bản sao 3 cùi lương gần nhất (W2)

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Bản sao giấy phép kinh doanh (nếu có)

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Giấy xác nhận việc làm.

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹcon-nho-1
Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Người được bảo lãnh ở Bài viết thuộc b2eb7349035754953b57a32e2841bda5 Tin nước MỹViệt Nam cần có những hồ sơ sau:

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Bản sao giấy khai sinh

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Bản sao hôn thú (nếu có)

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Bản sao giấy ly hôn (nếu có)

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Bản sao giấy chứng tử của vợ/chồng (nếu có)

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Bản sao hộ chiếu

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– 2 tấm hình 5cm x5 cm

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Bước 3: Phỏng vấn xin visa định cư

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Sau khi các hồ sơ được nộp đầy đủ và được chấp thuận thì Lãnh Sự Quán Mỹ sẽ có giấy hẹn người được bảo lãnh ở Việt Nam đến Đại sứ quán/lãnh sự quán Mỹ để phỏng vấn.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Buổi phỏng vấn cho trường hợp này tương đối dễ dàng, chỉ cần người bảo lãnh và con cái của mình chứng minh được mối quan hệ cha mẹ con ruột thông qua những bằng chứng xác thực.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Khi nhận được thư mời phỏng vấn, người được bảo lãnh cần đi khám sức khỏe xuất cảnh và chích ngừa.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Khám sức khỏe có thể thực hiện tại:

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Bệnh viện Chợ Rẫy (Sài gòn) hoặc International Organization for Migration (Sài gòn). Khi đi khám cần mang theo những giấy tờ sau:

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Thư mời phỏng vấn.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Hộ chiếu (bản chính).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– 2 hình 5cmx5cm.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Phí $155 USD cho người lớn và $120 cho trẻ em dưới 15 tuổi.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Chích ngừa có thể thực hiện tại:

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Trung Tâm Kiểm Dịch Y Tế Quốc Tế (Sài gòn).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Khi đi mang theo:

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Thư mời phỏng vấn.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Hộ chiếu (bản chính).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Trẻ em mang theo sổ chích ngừa cũ (nếu có).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Phí chích ngừa: từ khoảng 30 USD đến – 100 USD (tùy theo số lượng mũi chích).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Những giấy tờ và đơn từ cần thiết cho buổi phỏng vấn:

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Thư mời phỏng vấn.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Hộ chiếu (bản chính + 1 photo).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Hộ khẩu (bản chính + 1 photo).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Chứng minh nhân dân (bản chính + 1 photo).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– 4 tấm hình thẻ 5cmx5cm hình màu nền trắng.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Mẫu đơn DS-260.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Khai sinh (bản chính + photo).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính + photo)

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Giấy ly hôn (nếu có).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (bản chính + photo).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Khai sinh của người bảo lãnh(nếu có).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

– Bằng chứng chứng minh mối quan hệ cha/mẹ con ruột bao gồm:

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

+ Hình ảnh chụp chung (từ nhỏ đến lớn).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

+ Học bạ.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

+ Hộ khẩu cũ (có tên của cả cha/mẹ và con).

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

+ Những giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha/mẹ và con.

Bài viết thuộc 58a2fc6ed39fd083f55d4182bf88826d Tin nước Mỹ

Nguồn: journeytoamericandream

Tags:
Nữ sinh trúng tuyển vào 149 trường đại học và cao đẳng Mỹ

Nữ sinh trúng tuyển vào 149 trường đại học và cao đẳng Mỹ

Shariah Edwards đã gây bất ngờ khi trúng tuyển vào 149 trường đại học và cao đẳng trên khắp nước Mỹ. Tổng số tiền học bổng mà nữ sinh này nhận được từ các trường lên đến 7,62 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất