Anh chồng được nghỉ hưu ở tuổi 38 nhờ vợ gốc Việt dạy tiết kiệm

Anh chồng được nghỉ hưu ở tuổi 38 nhờ vợ gốc Việt dạy tiết kiệm

Từ chỗ không giữ được đồng nào, anh Jean (người Canada) đã tiết kiệm tối đa thu nhập và hiện nghỉ hưu ở tuổi 38, tất cả nhờ vợ.