Người Việt ở Paris: Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường bất chấp bạo loạn

Người Việt ở Paris: Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường bất chấp bạo loạn

Lan Anh cho hay người dân Paris chỉ cần tránh đến khu vực biểu tình vào cuối tuần còn mọi sinh hoạt và giao thông không bị ảnh hưởng gì.