Nhóm người Việt trồng hàng trăm cây cần sa trị giá 2 triệu USD ở Australia

Nhóm người Việt trồng hàng trăm cây cần sa trị giá 2 triệu USD ở Australia

5 công dân Việt Nam, trong đó có hai người nhập cư trái phép, vừa nhận tội trồng cần sa tại 6 căn nhà ở Australia.