Người Việt Năm Châu, Người Việt Bốn Phương - Trang 20
Người gốc Việt ở Australia lĩnh án 25 năm t.ù vì đ.á.n.h c.h.ế.t bạn gái

Người gốc Việt ở Australia lĩnh án 25 năm t.ù vì đ.á.n.h c.h.ế.t bạn gái

Tòa án Australia vừa tuyên 25 năm t.ù với Phuc Thien Tang sau khi ông này đ.á.n.h c.h.ế.t bạn gái trong lúc phê m.a t.ú.y đá.