Cô gái Pháp tìm thấy cha Việt thất lạc 25 năm nhờ một tấm ảnh

Cô gái Pháp tìm thấy cha Việt thất lạc 25 năm nhờ một tấm ảnh

Từ tấm ảnh chân dung và thông tin ít ỏi về người cha, cô gái mang hai dòng máu Pháp Việt tìm được về nhà nội ở Vũng Tàu.