“Giấc mơ Mỹ” đã thua “giấc mơ Canada”?

“Giấc mơ Mỹ” đã thua “giấc mơ Canada”?

Chỉ cần có ý chí phấn đấu nỗ lực không ngừng là có thể đạt được “giấc mơ Mỹ” với cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng dường như lý tưởng này tại Canada ngày nay vượt trội hơn so với Mỹ.