9 người nhập viện sau khi ăn bánh mỳ Việt Nam ở Australia

9 người nhập viện sau khi ăn bánh mỳ Việt Nam ở Australia

Giới chức y tế Australia nghi ngờ bơ, pate hoặc thịt nướng trong bánh mỳ của cửa hàng Angkor Bakery là nguồn gốc gây nh.iễm kh.uẩn salmonella.