Đi dạy lương 20 triệu vẫn hơn sang nước ngoài kiếm 100 triệu đồng

Đi dạy lương 20 triệu vẫn hơn sang nước ngoài kiếm 100 triệu đồng

‘Bạn đã mất 4 năm đại học, giờ qua Australia lao động tay chân thì hơi phí’.