Tâm sự: Người Việt 'mò' việc ở trời Tây

Tâm sự: Người Việt 'mò' việc ở trời Tây

Nhiều người Việt quyết đi Tây bằng được, không chỉ vì muốn khám phá và hòa mình vào một lối sống hoàn toàn khác, mà còn để được có cơ hội hưởng chất lượng sống cao hơn.