Người Việt Năm Châu, Người Việt Bốn Phương - Trang 4
Chàng trai Scotland đạp xe theo cô gái Việt một năm để chờ sự đồng ý

Chàng trai Scotland đạp xe theo cô gái Việt một năm để chờ sự đồng ý

Cầu hôn Ngân trước chuyến đạp xe nhưng bị từ chối, Simon không nản trí, mà nói: 'Anh đợi câu trả lời của em ở Paris'.