Tâm sự: 8 năm thử thách và cái chạm tay quốc tịch Canada

Tâm sự: 8 năm thử thách và cái chạm tay quốc tịch Canada

Nhớ ngày này 8 năm trước, có một tân sinh viên đến phi trường Calgary trong một đêm lạnh. Những buổi học đầu tiên nơi xứ lạ là một sự khó khăn cùng cực do rào cản về ngôn ngữ. Tưởng chừng như gục ngã, tưởng chừng như buông xuôi bởi lẽ đây là lần thứ 3 bắt đầu lại từ con số 0. Tân sinh viên 8 năm trước nay chính là Bình An, hiện đang làm “nghề lái đò” đưa sĩ tử sang đại dương.