nguoi viet nam - ‘Mấy người Việt Nam mới qua, hỏi cái gì cũng biết’