Chỉ có sống ở Mỹ bạn mới cảm nhận được sự khác biệt này

Chỉ có sống ở Mỹ bạn mới cảm nhận được sự khác biệt này

Đối với những người mới định cư Mỹ, việc chứng kiến một số khác biệt khiến bạn thấy “sốc” đến nỗi phải đặt ra câu hỏi “đó có phải là sự thật không?”. Để rồi bạn nhận ra rằng mình thật may mắn vì đó không phải là một giấc mơ.