Thành phố Houston – nơi thích hợp cho người Việt định cư Hoa Kỳ

Thành phố Houston – nơi thích hợp cho người Việt định cư Hoa Kỳ

Có thể nói rằng, định cư tại Mỹ đến xứ sở cờ hoa là xu hướng đang rất phổ biến hiện nay, đây được xem là “miền đất hứa” của người nhập cư, là thiên đường của thế giới.