Người H’Mông bị từ chối phục vụ tại khách sạn Mỹ vì sợ virus corona

Người H’Mông bị từ chối phục vụ tại khách sạn Mỹ vì sợ virus corona

Hai người H’Mông bị các khách sạn Mỹ từ chối phục vụ với lý do e ngại lây lan virus corona, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều trường hợp phân biệt đối xử với người châu Á.