4 điều bạn cần biết khi hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ

4 điều bạn cần biết khi hòa nhập với cuộc sống ở Mỹ

Những ngày đầu đến Mỹ bạn sẽ không khỏi bất ngờ với nhiều điều mới mẻ, đặc biệt là văn hòa và con người tại đây. Tìm hiểu một nền văn hóa mới sẽ mang lại cho bạn nhiều điều thú vị, bên cạnh đó còn giúp bạn nhanh chóng hòa nhập với khi định cư tại Mỹ.