Thương Tín đau lòng nói về mối quan hệ với vợ kém 32 tuổi: ‘Khi nào cần tiền, cô ấy mới gọi ‘

Thương Tín đau lòng nói về mối quan hệ với vợ kém 32 tuổi: ‘Khi nào cần tiền, cô ấy mới gọi ‘

Mỗi lần nghe điện thoại của vợ, Thương Tín lại cảm thấy lo lắng.