Joe Biden Bổ Nhiệm Một Người Gốc Việt Lên Làm Quyền Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Không Lâu Sau Khi Nhậm Chức

Joe Biden Bổ Nhiệm Một Người Gốc Việt Lên Làm Quyền Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Không Lâu Sau Khi Nhậm Chức

Không lâu sau khi nhậm chức, tân tổng thống Joe Biden đã bổ nhiệm ông Đạt P. Trần lên làm quyền Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh (VA). Quyết định của ông Biden có hiệu lực ngay lập tức.