Tiết lộ người Việt chuộng mua nhà loại nào tại Mỹ, giá bao nhiêu?

Tiết lộ người Việt chuộng mua nhà loại nào tại Mỹ, giá bao nhiêu?

Chuyên gia bất động sản tại Mỹ Michael Hưng nhận định rằng, gần như những khu vực đông người Việt sinh sống tại Mỹ đều có nền kinh tế khá sôi nổi, khí hậu tốt và thị trường bất động sản có tiềm năng cho nên khá nhiều người Việt mà ông biết đều mua nhà hoặc đầu tư bất động sản ở những khu vực này.