Little Saigon: Chuyện dài lái xe ‘kiểu Bolsa’

Little Saigon: Chuyện dài lái xe ‘kiểu Bolsa’

Từ ngữ lái xe “kiểu Bolsa” đã trở thành chữ quen thuộc của người gốc Việt ở ngay tại khu Little Saigon cũng như của người ở xa để mô tả kiểu lái xe bất cẩn trong khu vực này.