Little Saigon: Học để thi quốc tịch Mỹ, ‘nỗi khát khao của bao người’

Little Saigon: Học để thi quốc tịch Mỹ, ‘nỗi khát khao của bao người’

Được đến Mỹ là ước mơ của nhiều người. Trở thành công dân Hoa Kỳ lại càng là nỗi khát khao của bao người. Mà muốn được cầm trên tay “tấm bằng quốc tịch Hoa Kỳ” thì tất cả di dân hợp pháp đều phải trải qua kỳ “sát hạch.”