Hoài Linh sang Mỹ thăm bố mẹ và con trai

Hoài Linh sang Mỹ thăm bố mẹ và con trai

Hoài Linh vừa có chuyến sang Mỹ thăm gia đình. Con trai của danh hài cũng bay về nhà với bố.