Người Việt mới sang Tây nên làm gì để không bị ghét ?

Người Việt mới sang Tây nên làm gì để không bị ghét ?

Có nhiều ý kiến cho rằng người Việt khi mới sang Tây thường dễ bị ghét . Vậy nguyên nhân là gì? Sau đây là một vài nhận định của một người Việt dùng Facebook đang được rất nhiều người đồng tình xung quanh vấn đề này.