Minnesota: Một ông gốc Việt đ.á.n.h c.ắ.p lý lịch của khoảng 300 người

Minnesota: Một ông gốc Việt đ.á.n.h c.ắ.p lý lịch của khoảng 300 người

Một ông gốc Việt ở thành phố Woodbury, tiểu bang Minnesota, vừa nhận t.ộ.i đ.á.n.h c.ắ.p lý lịch của khoảng 300 người, mà nhiều người trong số này từng trợ giúp cho một hội thiện nguyện ở Twin Cities (Minneapolis-St. Paul), nơi ông này làm việc trước đây.