Cuộc Sống Việt Kiều Ở Bên Mỹ Như Thế Nào

Cuộc Sống Việt Kiều Ở Bên Mỹ Như Thế Nào

Hơn 20 năm sống ở Mỹ, tôi muốn viết 1 bài luận văn ngắn về cuộc sống của Việt Kiều bên đây, dựa vào kinh nghiệm bản thân.