Thạc sĩ Toán nuôi gà kiểng ở Mỹ xuất về Việt Nam

Thạc sĩ Toán nuôi gà kiểng ở Mỹ xuất về Việt Nam

Không làm việc theo ngành nghề mình bỏ công suốt bao năm đèn sách vốn dĩ không có gì lạ. Nhưng xếp lại tấm bằng thạc sĩ, bỏ giấc mộng trở thành thầy giáo dạy toán ở đại học để đi… nuôi gà gửi về Việt Nam bán thì quả là không mấy ai nghĩ đến.