Á.n m.ạ.n.g trong một gia đình gốc Việt, cha và con trai bị g.i.ế.t bí ẩn

Á.n m.ạ.n.g trong một gia đình gốc Việt, cha và con trai bị g.i.ế.t bí ẩn

Khi vợ và cô con gái trở về Việt Nam thăm người thân, người chồng và con trai ở lại Mỹ đã bị s.á.t h.ạ.i.