12,000 người Việt ở Mỹ sẽ bị trục xuất

12,000 người Việt ở Mỹ sẽ bị trục xuất

Hiện tại các sắc lệnh của TT Trump đang làm điên đảo những người có thẻ xanh và kể cả có quốc tịch ở Mỹ. Những người xin tỵ nạn hay những người có thẻ xanh hiện không vào lại được Mỹ. Người Việt ở Mỹ có đến 12 ngàn người nằm trong danh sách bị trục xuất.