Góc tâm sự : Chị em nào chuẩn bị sang Mỹ thì coi như 1 kinh nghiệm

Góc tâm sự : Chị em nào chuẩn bị sang Mỹ thì coi như 1 kinh nghiệm

Mình là người mới qua, được hơn 1,5 tháng. Có lẽ quá mới mẻ để gọi là có kinh nghiệm, nhưng cũng đủ cảm nhận về cuộc sống trên đất Mỹ.