Việt kiều Mỹ ăn Tết từ phố Bolsa: Nhớ nhà điên cuồng mà phải nén lòng…

Việt kiều Mỹ ăn Tết từ phố Bolsa: Nhớ nhà điên cuồng mà phải nén lòng…

Tha hương, mỗi khi nghe Tết về mà lòng lại xốn xang. Nhưng có cái gì đó cứ đè nặng lên trái tim của người Việt xa xứ. Mấy ai hiểu được chuyện lòng muốn về quê ăn Tết mà phải… đành thôi ở phố Bolsa (Mỹ).