Tin tức về cộng đồng người Việt tại Mỹ mới nhất - Trang 58
Lái xe ẩu gây c.h.ế.t người, người gốc Việt đối diện bản án 8 năm t.ù

Lái xe ẩu gây c.h.ế.t người, người gốc Việt đối diện bản án 8 năm t.ù

Quốc Trần ở tiểu bang Minnesota vào hôm thứ 5 ngày 16 tháng 8 đã nhận hai t.ộ.i d.a.n.h hình sự lái xe ẩu gây ra cái c.h.ế.t cho một đôi bạn trung học, theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Biện lý quận Hennepin.