Cuộc sống Mỹ: Người lớn tuổi có thể tồn tại được ở Mỹ ?

Cuộc sống Mỹ: Người lớn tuổi có thể tồn tại được ở Mỹ ?

Có rất nhiều người, phải tới khi trung tuổi mới có thể đủ điều kiện qua Mỹ, nhưng lúc này họ lại dấy lên nỗi băn khoăn trong lòng rằng liệu qua Mỹ khi đã có tuổi rồi thì có thể tồn tại được không ?