Nghị sĩ Mỹ phản đối chính quyền Trump trục xuất người gốc Việt

Nghị sĩ Mỹ phản đối chính quyền Trump trục xuất người gốc Việt

Nghị sĩ Harley Rouda ca ngợi những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Mỹ và phản đối việc thay đổi một hiệp định chống trục xuất họ về nước.