“TRUY TÌM CHIẾN BINH” CHO QUỐC PHÒNG MỸ Cô là người Mỹ gốc Việt

“TRUY TÌM CHIẾN BINH” CHO QUỐC PHÒNG MỸ Cô là người Mỹ gốc Việt

Nữ khoa học gia gốc VIỆT CHẾ TẠO RA MÁY “TRUY TÌM CHIẾN BINH” CHO QUỐC PHÒNG MỸ.