Có nên lấy Việt kiều và qua Mỹ định cư

Có nên lấy Việt kiều và qua Mỹ định cư

Bố mẹ tôi phản đối vì không biết gì về lai lịch, gốc tích của anh ấy, chẳng rõ người ta tốt hay xấu, cũng có thể đang dụ dỗ con gái mình để thực hiện ý đồ xấu thì sao.