Nhiều thành phố của California từ chối luật ‘dung dưỡng di dân’

Theo gương của khu vực Los Angeles, hiện nay có nhiều thành phố và thị trấn của tiểu bang California từ chối luật dung dưỡng di dân của tiểu bang này, do chính Thống Đốc California ký. Các thành viên của Hội Đồng Los Alamitos Council đã bỏ phiếu bác bỏ luật này.

Bài viết thuộc 846c260d715e5b854ffad5f70a516c88 Tin nước Mỹ

Theo luật này thì tiểu bang Bài viết thuộc fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb Tin nước MỹCalifornia sẽ giới hạn mối cộng tác giữa lực lượng cảnh sát địa phương và các nhân viên liên bang của lực lượng kiểm soát Bài viết thuộc cfbce4c1d7c425baf21d6b6f2babe6be Tin nước Mỹdi dân ICE.

Bài viết thuộc 846c260d715e5b854ffad5f70a516c88 Tin nước Mỹ

Nghị viên Travis Allen cho báo Orange County Register hay: “Los Alamitos đã mở màn và giờ đây các thành phố khác trên khắp California sẽ noi theo và cùng nhau đứng lên chống lại chuyện California muốn trở thành tiểu bang dung dưỡng di dân”

Bài viết thuộc 846c260d715e5b854ffad5f70a516c88 Tin nước Mỹ

Thống Đốc California Jerry Brown đã ký luật này trong năm 2017 và nó có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018, trong đó có những điều khoản như cấm không cho các cơ quan cảnh sát của California và địa phương cung cấp tin tức di dân lậu, nếu chuyện này có thể đưa đến khả năng trục xuất họ.

Bài viết thuộc b9228e0962a78b84f3d5d92f4faa000b Tin nước Mỹ
Photo Credit: Foxnews
Bài viết thuộc 846c260d715e5b854ffad5f70a516c88 Tin nước Mỹ

Hội đồng Los Alamitos chấp nhận phán quyết theo đó các nghị viên xem luật này của California có thể dẫn đến ‘chuyện đối đầu trực tiếp với luật liên bang và với Hiến Pháp Hoa Kỳ’

Bài viết thuộc 846c260d715e5b854ffad5f70a516c88 Tin nước Mỹ

Việc làm này của Hội Đồng Los Alamitos khiến các viên chức của Quận Cam và các thành phố Aliso Viejo và Buena Park xem xét chuyện họ sẽ áp dụng cách thức tương tự nhằm chống lại luật dung dưỡng di dân của California.

Bài viết thuộc 846c260d715e5b854ffad5f70a516c88 Tin nước Mỹ

TNS Kevin de Leon của Quốc hội California, nhận xét: “Chuyện Hội Đồng Los Alamitos bỏ phiếu chấp thuận các chủ trương di dân đầy tính cách phân biệt chủng tộc của TT Bài viết thuộc 0584ce565c824b7b7f50282d9a19945b Tin nước MỹTrump thực là đáng thất vọng”.

Tags:
California: Hai tháng sau cơn bão chết người, nguy cơ lở đất, lũ quét lại tiếp tục đe dọa

California: Hai tháng sau cơn bão chết người, nguy cơ lở đất, lũ quét lại tiếp tục đe dọa

Mưa lớn liên tục ở miền nam California đã được nâng lên mức cảnh báo về lũ quét và lở đất, chỉ 2 tháng sau trận lở đất gây chết người ở Montecito.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất