Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ

24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD quý trước.

Bài viết thuộc 6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 Tin nước MỹNhững công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ 

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Các công ty Mỹ đang điên cuồng tích trữ tiền mặt. Trong quý II, 24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD, tăng 1,63% so với quý trước, theo số liệu của Bank of America. Tuy vậy, hơn 80% số tiền này đang được để ngoài Mỹ. Dưới đây là 10 công ty có khối tiền mặt lớn nhất.

Bài viết thuộc 6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 Tin nước MỹNhững công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ 

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

1. Apple

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tổng tiền mặt: 261,5 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tiền để ở nước ngoài: 246 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Diễn biến cổ phiếu năm nay: +36%

Bài viết thuộc 6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 Tin nước MỹNhững công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ 

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

2. Microsoft

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tổng tiền mặt: 133 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tiền để ở nước ngoài: 127,9 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Diễn biến cổ phiếu năm nay: +14,93%

Bài viết thuộc 6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 Tin nước MỹNhững công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ 

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

3. Alphabet

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tổng tiền mặt: 94,7 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tiền để ở nước ngoài: 57,9

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Diễn biến cổ phiếu năm nay: hạng A: +14,21%

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Hạng C: +15,26

Bài viết thuộc 6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 Tin nước MỹNhững công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ 

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

4. Cisco

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tổng tiền mặt: 68 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tiền để ở nước ngoài: 65,1 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Diễn biến cổ phiếu năm nay: -0,01%

Bài viết thuộc 6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 Tin nước MỹNhững công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ 

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

5. Oracle

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tổng tiền mặt: 66,1 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tiền để ở nước ngoài: 54,4 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Diễn biến cổ phiếu năm nay: +25,59%

Bài viết thuộc 6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 Tin nước MỹNhững công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ 

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

6. General Electric

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tổng tiền mặt: 44,1 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tiền để ở nước ngoài: 34,3 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Diễn biến cổ phiếu năm nay: -22,57%

Bài viết thuộc 6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 Tin nước MỹNhững công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ 

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

7. Amgen

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tổng tiền mặt: 39,2 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tiền để ở nước ngoài: 37,4 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Diễn biến cổ phiếu năm nay: +11,26%

Bài viết thuộc 6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 Tin nước MỹNhững công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ 

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

8. Qualcomm

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tổng tiền mặt: 37,8 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tiền để ở nước ngoài: 27,8 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Diễn biến cổ phiếu năm nay: -20,97%

Bài viết thuộc 6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 Tin nước MỹNhững công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ 

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

9. Gilead Sciences

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tổng tiền mặt: 36,6 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tiền để ở nước ngoài: 30,8 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Diễn biến cổ phiếu năm nay: -2,17%

Bài viết thuộc 6cfe0e6127fa25df2a0ef2ae1067d915 Tin nước MỹNhững công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ 

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

10. Coca-Cola

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tổng tiền mặt: 27,2 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Tiền để ở nước ngoài: 23,8 tỷ USD

Bài viết thuộc 2a9d121cd9c3a1832bb6d2cc6bd7a8a7 Tin nước Mỹ

Diễn biến cổ phiếu năm nay: +9,34%

Tags:
Mỹ trừng phạt công ty Nga và TQ vì liên hệ với Triều Tiên

Mỹ trừng phạt công ty Nga và TQ vì liên hệ với Triều Tiên

Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hàng loạt công ty, cá nhân người Trung Quốc và Nga vì liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất