Những diện đoàn tụ gia đình nào được dự luật nhập cư Mỹ chấp nhận

Theo hệ thống nhập cư hiện tại của Mỹ, mỗi năm có hàng chục ngàn đơn được đệ trình bởi các nguyên đơn mong muốn bảo lãnh cho người thân là người nước ngoài. Người thân ở nước ngoài bao gồm vợ /chồng, con chưa thành niên, con trưởng thành và anh chị em. Các nguyên đơn bao gồm cả công dân Mỹ và thường trú nhân.

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ

Đạo luật RAISE được soạn thảo bởi Thượng nghị sĩ Tom Cotton và David Perdue vào đầu tháng Tám đã có một cuộc cải cách lớn đối với loại hình nhập cư diện đoàn tụ gia đình này.

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ

Hiện nay, một công dân Mỹ có khả năng bảo lãnh cho các thành viên khác trong gia đình. Công dân Mỹ có thể nộp đơn bảo lãnh cho con chưa thành niên của mình (dưới 21 tuổi), vợ /chồng hoặc cha mẹ. Những người này được gọi là người thân trực tiếp, và không có giới hạn về thị thực. Điều này có nghĩa là một khi đơn bảo lãnh được chấp thuận, quá trình xét cấp thị thực bắt đầu ngay lập tức.

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ

Tuy nhiên, theo đạo luật RAISE, độ tuổi của trẻ vị thành niên sẽ giảm từ dưới 21 xuống dưới 18 tuổi. Ngoài ra, cha mẹ của một công dân Mỹ sẽ không còn được xem là người thân trực tiếp nữa.

Bài viết thuộc d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7 Tin nước Mỹ

RAISE cho phép bảo lãnh con cái dưới 18 tuổi định cư Mỹ

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ

Mặc dù Đạo luật RAISE sẽ cho phép công dân Mỹ nộp đơn bảo lãnh cho cha mẹ ở nước ngoài đến cư ngụ tại Mỹ, nhưng sẽ không còn cho phép cha mẹ công dân có được thị thực nhập cư. Do đó, mặc dù cha mẹ có thể cư trú tại Mỹ nhưng chỉ là tạm thời và những người này không thể tìm việc ở đây. Điều khoản này sẽ làm giảm đáng kể mong muốn của người dân mang cha mẹ của họ đến Mỹ.

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ

Ngoài những điều trên, RAISE sẽ loại bỏ khả năng nộp đơn bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình (F1), con cái kết hôn (F3), và anh chị em (F4) của công dân Mỹ. Điều này sẽ làm giảm đáng kể số Bài viết thuộc b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9 Tin nước Mỹngười nhập cư mỗi năm, vì các loại hình gia đình nói trên sẽ tiếp tục yêu cầu cấp thị thực với người thân là vợ/ chồng và con chưa thành niên. Đây là những người hưởng lợi phát sinh.

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ

Ngoài ra, Đạo luật RAISE sẽ loại bỏ quyền bảo lãnh cho con chưa thành niên, chưa lập gia đình theo diện F2B.

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ

Cho đến hiện tại không thể dự báo được việc RAISE có được thông qua hay không vì Bài viết thuộc 5ef698cd9fe650923ea331c15af3b160 Tin nước Mỹdự luật này đang tạo nên những cuộc tranh cãi gay gắt trong nội bộ Mỹ. Tuy nhiên, có thể chắc chắn rằng RAISE đại diện cho quan điểm cứng rắn của Tổng thống Bài viết thuộc c042f4db68f23406c6cecf84a7ebb0fe Tin nước MỹTrump và phần lớn nội các Mỹ về vấn đề nhập cư. RAISE cũng là phát súng khởi đầu cho những cải cách về luật nhập cư có thể xảy ra trong tương lai.

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ

guampdn.com | Hạ My (dịch)

Bài viết thuộc 71a3cb155f8dc89bf3d0365288219936 Tin nước Mỹ

Theo migration

Tags:
Melania Trump một mình tới Alaska thăm binh sĩ Mỹ

Melania Trump một mình tới Alaska thăm binh sĩ Mỹ

Kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, bà Melania tới Alaska, Mỹ, thăm gia đình quân nhân.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất