Những luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 của tiểu bang California

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 này, nhiều lúc mới được ban hành và có hiệu lực được áp dụng trên toàn tiểu bang, tức là áp dụng cho tất cả các công dân của tiểu bang Cali, cũng như những công dân của tiểu bang khác hay khách du lịch đến tham quan du lịch hay làm việc tại California, kể cả khách du lịch nước ngoài hay là du học sinh.

Vì vậy mọi người nên cần biết nội dung của các luật này nhằm tránh vi phạm, nhất là đối với những khách du lịch, du học sinh, mà nếu không biết vi phạm pháp luật này có thể dẫn đến tình trạng di trú của mình bị ảnh hưởng. Những luật mới của tiểu bang California có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 bao gồm:

1. Luật SB3: quy định về mức lương tối thiểu cho nhân viên

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, doanh nghiệp có số nhân viên từ 25 người trở xuống, phải trả cho người nhân viên mức lương tối thiểu là 12usd/ giờ; doanh nghiệp có số lượng nhân viên trên 25 người, phải trả mức lương tối thiểu cho nhân viên là 13 usd/giờ.

2. Luật AB5: quy định về tình trạng nhân viên:

Theo quy định của luật này, những lao động làm việc cho các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là những cơ sở có số lượng lao động lớn như Uber, Lyft, hay là các tiệm nail, nhà hàng… sẽ mặc nhiên được xem là nhân viên (employees) của các cơ sở kinh doanh đó. Như vậy, chủ cơ sở kinh doanh phải tuân thủ luật lao động, tức là phải trả mức lương tối thiểu cho người nhân viên, phải chi trả cho tiểu bang thuế thế an sinh xã hội, thuế thất nghiệp, bảo hiểm… vậy có thể thấy, theo quy định của luật này, các chủ cơ sở kinh doanh phải móc hầu bao nhiều hơn để chi trả cho nhân viên và tiểu bang. Có một điều may mắn cho những chủ tiệm nail, đó là luật này chỉ áp dụng đối với các cơ sở thẩm mỹ bao gồm tiệm nail bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Như vậy các chủ tiệm nail còn được ân hệ thêm 2 năm nữa. Luật này vẫn cho phép người chủ cơ sở kinh doanh được liệt kê người nhân viên là nhà thầu độc lập (independent contractors), tuy nhiên phải thỏa mãn 3 yêu cầu nghiêm ngặt về việc phân loại nhà thầu độc lập được Tối cao pháp viện Cali luật hóa trong một bản án mới đây. Nếu áp dụng bà tiêu chuẩn này, thì gần như rất ít cơ sở kinh doanh nào có thể đáp ứng được, vào vì vậy là người lao động của các cơ sở này phải được liệt kê là nhân viên.

3. Luật SB 188: quy định về chống phân biệt đối xử ở nơi làm việc và trường học dựa theo sao màu tóc tự nhiên của nhân viên với học sinh. California là tiểu bang đầu tiên trên nước Mỹ ban hành luật như vậy, theo đó, luật này cấm người chủ lao động hay các trường học phân biệt đối xử chẳng hạn như là người có màu tóc tự nhiên khác nhau phải có locker riêng… đây cũng là một quy định khá lạ, vì liên bang đã có luật chống phân biệt đối xử tương tự.

4. Luật SB 142: quy định về cung cấp nơi riêng tư tại nơi làm việc cho những lao động nữ đang trong thời kỳ cho con nhỏ bú để lấy sữa cho con bú. Mặc dù trước đây tiểu bang California đã có luật này, Tuy nhiên, việc thực thi chưa được chặt chẽ, nay luật này ban hành nhằm tăng cường việc thực thi đối với những người chủ lao động.

5. Luật SB 51: luật này cấm người sử dụng lao động buộc người lao động phải phải chọn thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đối với những tranh chấp liên quan phát sinh. Luật này chỉ áp dụng đối với những thỏa thuận được thiết lập kể từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2020, các thỏa thuận trước ngày này vẫn theo luật cũ, tức là người chủ lao động vẫn có thể buộc người lao động chọn giải quyết tranh chấp bằng thỏa thuận trọng tài. Như vậy kể từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2020, người lao động có quyền lựa chọn giải quyết tranh chấp lao động hoặc các tranh chấp liên quan khác bằng thỏa thuận trọng tài hoặc là bằng việc khởi kiện ra tòa án.

6. Luật SB 1343: luật chống quấy rối tình dục ở nơi làm việc. Luật này buộc người chủ lao động có từ 05 nhân viên trở lên, phải cung cấp một khóa huấn luyện về quấy rối tình dục cho nhân viên trong vòng 6 tháng kể từ ngày người đó được thay nước và thuê mướn; và cứ mỗi hai năm và tổ chức khóa huấn luyện một lần.

7. Luật SB 83: luật về phúc lợi cho những cha mẹ tạm thời nghỉ việc vì chăm sóc con nhỏ. Theo luật cũ trước đây những cha mẹ nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ chỉ được trả lương 6 tuần, cho dù người cha mày đó có nghĩ nhiều hơn. Tuy nhiên, theo luật mới này, bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, người chủ doanh nghiệp phải trả cho người nhân viên là cha mẹ 8 tuần lương không làm việc để chăm sóc con nhỏ.

8. Luật SB 1482: luật bảo vệ người thuê nhà trước việc tăng giá thì về hàng năm của chủ nhà. lúc này được áp dụng cho những ngôi nhà được xây dựng trong vòng 15 năm trở lại kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Luật này không áp dụng cho những ngôi nhà được xây có tuổi đời trên 15 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo đó, luật giới hạn mức tăng tiền thuê hàng năm tối đa là 5%, cộng với tỷ lệ lạm phát, nhưng không vượt quá 10% trên giá thuê nhà. Như vậy, những người chủ nhà nào tăng giá thuê cao hơn các bước trình đầy thì bị xem là vi phạm pháp luật.

9. Luật AB 652: luật về tự do treo các bảng hiệu, hình ảnh tôn giáo bên ngoài ngôi nhà của chủ sở hữu, hoặc là người thuê nhà. Theo luật này, người chủ nhà hoặc là người thế có quyền gắn các dấu hiệu tôn giáo như thánh giá, hình ảnh tôn giáo… bên ngoài nơi nhà của mình hoặc là nhà mình thuê, những thủ phạm vi khu đất của ngôi nhà, kích cỡ mỗi bảng hiệu không lớn hơn 26'' x 12". Luật này ban hành lệ để tự do hóa hơn nữa quyền tự do tôn giáo của những người thuê nhà hoặc là chủ nhà có tôn giáo khác mà sống trong cộng đồng của tôn giáo khác. Trước đây, nhiều chủ nhà không cho phép người thợ nhà được gắn các biển hiệu tôn giáo áo bên ngoài căn nhà nơi họ thuê. Cũng vậy, một số cộng đồng dân cư tôn giáo, phản đối gay gắt một số tiểu số số căn nhà bên trong cộng đồng mạng cấm các biển hiệu tôn giáo khác với tôn giáo của cộng đồng… lúc này ra đời là để chống phân biệt đối xử trong quyền tự do tôn giáo đối với nhiều trường hợp này.

10. Luật SB 222: quy định về chống phân biệt đối xử đối với các chính sách về nhà ở cho cựu chiến binh và quân nhân.

11. Luật SB 375: luật này quy định về quyền riêng tư trên không gian mạng. Theo đó, người cung cấp thông tin trên mạng cho những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet như Google, Facebook, có quyền được yêu cầu các doanh nghiệp này cho biết là họ đang thu thập những thông tin nào từ người sử dụng; quyền từ chối cho phép các doanh nghiệp này bán thông tin cá nhân của người sử dụng cho các doanh nghiệp khác; và quyền yêu cầu các doanh nghiệp này ngày phải xóa dữ liệu của người khi sử dụng theo yêu cầu của người sử dụng. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, người sử dụng các mạng xã hội hay là có các giao dịch online, sẽ có quyền hạn rất lớn đối với những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ online này.

12. Luật SB 30: luật về đối xử công bằng giữa hôn nhân đồng tính và hôn nhân khác giới tính. Theo đó, lúc này cho phép giữa những người có mối quan hệ hôn phối khác giới tính được đăng ký ý sống chung như vợ chồng mà không phải đăng ký kết hôn, và quyền lợi và nghĩa vụ của họ cũng được đối xử như là giữa những tập có đăng ký kết hôn. Theo quy định cũ, các cặp hôn phối khác giới tính phải đăng ký kết hôn, trong khi đó những cặp hôn nhân đồng tính thì không cần phải đăng ký kết hôn. Vậy rõ ràng là một sự phân biệt giữa ra hai thành phần này. Chính vì vậy, luật mới này ra đời là để xóa bỏ sự phân biệt này.

13. Luật SB 419: quy định về cấm nhà trường đuổi học, hay tạm thời cho nghỉ học đối với học sinh vì những rắc rối và các học sinh này gây ra. Lúc này áp dụng cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8, nhưng chưa áp dụng đối với học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Những học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 sẽ được lượng này bảo vệ chị bắt đầu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 3 đã được luật cũ bảo vệ với quy định tương tự.

14., Luật SB 104: luật về bảo hiểm sức khỏe cho những di dân bất hợp pháp. Theo đó, luật này cùng cấp chương trình bảo hiểm sức khỏe miễn phí cho những người từ 25 tuổi trở xuống có thu nhập thấp, bất kể người đó là hợp pháp hay là di dân bất hợp pháp. California là tiểu bang đầu tiên ban hành luật như vậy!

15. Luật SB 2119: quy định về quyền của người chuyển đổi giới tính trẻ tuổi. Theo đó, luật này cho phép những người trẻ tuổi đã chuyển đổi giới tính có quyền lợi như đối với những người bình thường khác trong việc tư vấn về các dịch vụ y tế, về sức khỏe tâm thần, về các liệu pháp trị liệu và giải phẫu.

16. Luật SB 439: quy định về tội phạm là trẻ vị thành niên. Theo đó, lúc này cho phép những trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi không phạm các tội bạo lực được trực về nhà với cha mẹ hoặc người khi giám hộ hợp pháp thay vì bị giam giữ trong những trung tâm trẻ vị thành niên như luật cũ trước đây. Tuy nhiên, lúc này không áp dụng đối với các trẻ vị thành niên dưới 12 tuổi mà phạm các tội giết người, hiếp dâm, hay là gây thương tích nghiêm trọng cho người khác.

17. Luật SB 970: quy định về chống buôn người. Lúc này bắt buộc những người chủ khách sạn, nhà nghỉ, những cơ sở lưu trú như Airbnb… phải cung cấp các khóa huấn luyện cho nhân viên của họ để nhận biết và định dạng những nạn nhân của tội phạm của người.

18. Luật SB 1259: luật này cấm việc bán các mỹ phẩm chứa đựng các thành phần đã được thử nghiệm trên động vật từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2020. Lúc này không cấm em đối với việc bán các sản phẩm trên phạm vi toàn cầu u nơi mà luật yêu cầu bắt buộc các thành phần phải được thử nghiệm trên động vật trước khi được bán cho người sử dụng.

19. Luật SB 1762: quy định về những khu vực nào trong các khu công cộng được cho phép và dành riêng cho chó. Theo đó, lúc này yêu cầu bộ quản lý các công viên và các khu vui chơi công cộng ở tiểu bang, chậm nhất là ngày 1 tháng 7 năm 2020, phải thiết lập danh sách những công viên, những khu vực công cộng cụ thể ở trong các khu vui chơi thuộc quyền quản lý của tiểu bang nào cho phép thú cưng như chó được vào bên trong, và những khu vực cụ thể nào bên trong đó giới hạn riêng cho chó.

20. Luật SB 167: quy định về năng lượng cung cấp gas, điện, nước từ các công ty như PG&E đối với những người tàn tật. Lúc này yêu cầu các công ty cung cấp năng lượng phải có kế hoạch giảm thiểu tối đa sự tác động tiêu cực bởi việc ngắt nguồn cung cấp năng lượng cho những người bị tàn tật vì những lý do khó khăn về tài chính, kinh tế tạm thời của họ.

21. Luật AB 247: quy định về việc chặt tỉa cây đối với các công ty cung cấp năng lượng. lúc này buộc các công ty cung cấp năng lượng phải có kế hoạch cụ thể để nộp trước cho các cơ quan có thẩm quyền về việc chặt tỉa cây liên quan đến việc lắp đặt các đường dây điện hay là những hoạt động liên quan khác.

22. Luật SB 209: quy định về tăng cường công tác phòng chống cháy rừng.

Trên đây là những luật mới được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 của tiểu bang California. Quý Ông bà anh chị em, đặc biệt là những những khách du lịch, du học sinh hay là những công dân của tiểu bang khác đến thăm thân nhân, bạn bè hay du lịch tại tiểu bang California cần lưu ý để tránh bị vi phạm, bị phạt tiền, phạt tù, cũng như là tình trạng di trú có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nguồn: Tìm hiểu Luật pháp Hoa Kỳ

Tags:
Hình ảnh xúc động khi Ngọc Anh 3A giúp chồng Mỹ chiến đấu với bệnh tật

Hình ảnh xúc động khi Ngọc Anh 3A giúp chồng Mỹ chiến đấu với bệnh tật

Ngọc Anh 3A cho biết cô đã cùng chồng Mỹ chiến đấu 6 tháng ròng rã cùng bệnh tật. Dù có những lúc đau đớn, mệt mỏi nhưng cô lương được chồng hết lòng yêu thương.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất