Những mẫu câu giao tiếp thông dụng nhất khi đi làm đẹp (phần 1)

Làm đẹp là một trong những chủ đề rất phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Cùng học những mẫu câu giao tiếp cơ bản dưới đây nhé!

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

A. Tại tiệm làm tóc

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

1. Mẫu câu giao tiếp dành cho khách hàng

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

I’d like a hair cut/ my hair washed/my hair trimmed/ a new hairstyle/ my hair permed/ my hair highlighted/ my hair colored/my hair conditioned …please!

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Tôi muốn cắt tóc/gội đầu/tỉa tóc/ làm tóc kiểu mới/ làm xoăn/ nhuộm highlight/nhuộm/dưỡng tóc…

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Please give me the style in thBài viết thuộc f47d0ad31c4c49061b9e505593e3db98 Tin nước Mỹis picture.

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Hãy làm cho tôi kiểu tóc trong bức ảnh này nhé.

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Could you show me some pictures of hairstyles?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Có thể cho tôi xem vài bức ảnh các kiểu tóc được không?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

I leave it to you.

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Tùy bạn đó.

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Could you consult me some suitable styles?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Bạn có thể tư vấn vài kiểu hợp với tôi được không?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Are you able to see me now?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Bạn có thể làm cho tôi bây giờ được không?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

My hair is oily/ dry/ mix…, please consult me the suitable shampoo and conditioner?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Tóc tôi dầu/ khô/ hỗn hợp…bạn có thể tư vấn loại dầu gội và dầu xả phù hợp được không?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Please, square the back/ tapered the back.

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Hãy tỉa vuông đằng sau/tỉa nhọn đằng sau cho tôi.

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

How much do I owe you?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Tôi phải trả bạn bao nhiêu tiền?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

2. Mẫu câu giao tiếp dành cho chủ tiệm

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

May I help you?/ What would you like?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Tôi có thể giúp gì bạn nào?/Bạn cần gì ạ?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Please take your seat here.

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Xin mời ngồi đây.

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

How would you like me to cut/trim it?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Bạn muốn cắt/tỉa như thế nào?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

What color would you like?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Bạn thích màu nào?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Here is the hair color board, which of these would you like?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Đây là bảng màu tóc, bạn thích màu nào?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

I think this hairstyle/color will be perfect/suitable for you.

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Tôi nghĩ kiểu tóc này sẽ rất hợp với bạn đó.

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Would you like it blow-dried?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Bạn có muốn sấy khô không?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Which brand name of shampoo/conditioner would you like?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Bạn thích loại dầu gội/dầu xả của hãng nào?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Do you have a parting? And how?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Bạn có muốn rẽ ngôi không? Và như thế nào?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Your hair cut/wash…cost is …VNĐ/USD.

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Giá cắt tóc/ gội… là…đồng/ USD.

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Are you happy with your new hair?

Bài viết thuộc d61e4bbd6393c9111e6526ea173a7c8b Tin nước Mỹ

Bạn có hài lòng với kiểu tóc mới của bạn không?

Tags:
12 động từ trong tiếng Anh ‘giúp bạn có thêm sức mạnh’

12 động từ trong tiếng Anh ‘giúp bạn có thêm sức mạnh’

Trong ngôn ngữ, có những từ nghe rất đơn giản và quen thuộc nhưng lại có thể truyền cảm hứng cho người đọc. Cùng học nhanh 12 từ ngữ tiếng Anh như vậy dưới đây nhé!

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất