Những mẫu câu giao tiếp thông dụng nhất khi đi làm đẹp (phần 2)

Làm đẹp là một trong những chủ đề rất phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Cùng Đại Kỷ Nguyên học những mẫu câu giao tiếp cơ bản dưới đây nhé!

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

A. Tại tiệm chăm sóc da và massage

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

1. Mẫu câu giao tiếp dành cho khách hàng

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Hi, I’m here for facial/body/foot massage/doing make up…

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Tôi tới để làm mặt/ mát xa cơ thể/trang điểm…

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

I want to do facial/body massage/acne treatment/dry skin treatment/oily skin treatment…

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Tôi muốn làm mặt/mát xa cơ thể/ trị mụn/ trị da khô/ trị da dầu…

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Could you consult me the suitable service for my skin?

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Bạn có thể tư vấn dịch vụ phù hợp với da tôi được không?

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

What product should I use?

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Tôi nên dùng loại sản phẩm nào?

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Which brand name of product Bài viết thuộc 2b24d495052a8ce66358eb576b8912c8 Tin nước Mỹis suitable for me?

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Sản phẩm của thương hiệu nào hợp với tôi?

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Please turn off the air conditioner.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Làm ơn tắt máy lạnh.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Please turn on the music.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Bạn bật nhạc lên đi.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

2. Mẫu câu giao tiếp dành cho người làm

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

May I help you? What can I do for you?

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Tôi có thể giúp gì bạn?

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Do you have an appointment?

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Bạn có hẹn lịch trước không?

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Did you book before you come here?

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Bạn có đặt trước chỗ khi bạn tới đây không?

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Please let me exam your skin type first, then we will know which treatment process will be proper for you.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Hãy để tôi kiểm tra da của bạn trước, sau đó chúng ta sẽ biết lộ trình trị liệu nào sẽ hợp với bạn.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Please sit down/lay down and enjoy the massage.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Xin mời ngồi/nằm và thư giãn với mát xa.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Please lay down here and I will do facial for you.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Mời bạn nằm xuống đây và tôi sẽ làm mặt cho bạn.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

The process is cleaning your face, then exploiting the death cell, steaming, doing massage and putting mask…

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Quy trình là rửa mặt, tẩy tế bào chết, xông hơi, mát xa và đắp mặt nạ…

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

We use specialized products for your skin type. They are Dermar/ Decle’or’s…products.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Chúng tôi dùng những sản phẩm chuyên dụng cho da của bạn. Đó là sản phẩm của Dermar/Decle’or’s…

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

With your skin type, you need to remove makeup thoroughly, applying lotion/ sun cream/ moisturizering cream for oily skin… every day.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Với loại da của bạn, bạn cần tẩy trang kỹ càng, thoa kem/kem chống nắng/ kem giữ ẩm dành riêng cho da dầu…hàng ngày.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

This product line will help you very much.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Dòng sản phẩm này sẽ giúp bạn rất nhiều.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

After the course of treatment, we commit that your skin will be brighter, smoother, and less wrinkles.

Bài viết thuộc 76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c Tin nước Mỹ

Sau liệu trình này, chúng tôi cam kết da của bạn sẽ sáng hơn, mịn hơn và ít nếp nhăn hơn.

Tags:
Cách nói lịch sự để yêu cầu và đề nghị bằng tiếng Anh

Cách nói lịch sự để yêu cầu và đề nghị bằng tiếng Anh

Khi bạn muốn hỏi ai đó làm điều gì cho bạn, hoặc đề nghị rằng bạn có thể làm điều gì đó, thì lịch sự là một yếu tố rất quan trọng. Dưới đây là một số cách thông thường mà bạn có thể làm điều ấy.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất