Những thủ tục cần thiết để bảo lãnh anh chị em định cư Mỹ

Theo Sở Di Trú Hoa Kỳ USCIS một công dân Mỹ có thể bảo lãnh anh chị em nếu đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Là công dân Mỹ từ 21 tuổi trở lên. Thường trú nhân thẻ Xanh không thể bảo lãnh anh chị em.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Phải chứng minh được mối quan hệ với người được bảo lãnh là anh chị em với nhau. Nghĩa là có cùng cha cùng mẹ, hoặc cùng một cha hoặc cùng một mẹ.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Nếu bảo lãnh cùng Mẹ thì không có bất cứ đòi hỏi gì khác. Còn nếu bảo lãnh cùng Cha thì người Cha đó phải chứng minh :

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+ Đã làm hôn thú với người Mẹ trước khi người con 18 tuổi .

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+ Đã làm thủ tục nhìn nhận con.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+ Có những hành động cha – con cụ thể như nuôi nấng, ăn ở, liên lạc với nhau.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Lưu ý khai sinh là bằng chứng để chứng minh mối quan hệ anh chị em, tuy nhiên nếu khai sanh của một trong hai người đăng ký trễ thì những thông tin trên khai sinh sẽ không còn đáng tin cậy, lúc đó Sở Bài viết thuộc 6081594975a764c8e3a691fa2b3a321d Tin nước Mỹdi trú sẽ yêu cầu bổ túc thêm những bằng chứng khác để chứng minh mối quan hệ. Cuối cùng sẽ là thử ADN

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Lệ phí nếu hồ sơ nộp trước ngày 23/11/2010 là $355.00,nếu sau ngày này lệ phí mới là $420.00

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

Những giấy tờ cần thiết cho buổi phỏng vấn:

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Thư mời phỏng vấn.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Hộ chiếu (bản chính + 1 photo).

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Hộ khẩu (bản chính + 1 photo).

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Chứng minh nhân dân (bản chính + 1 photo).

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– 4 tấm hình thẻ 5×5 hình màu nền trắng.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Mẫu đơn DS-260.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Khai sinh (bản chính + photo).

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính + photo).

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Giấy ly hôn (nếu có).

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (bản chính + photo).

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Khai sinh của người bảo lãnh (bản chính + photo).

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Bằng chứng chứng minh mối quan hệ anh chị em ruột bao gồm: + Hình ảnh chụp chung ( từ nhỏ đến lớn ).

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+Học bạ của anh chị em (nếu có)

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+Hộ khẩu cũ (có tên của cả cha/mẹ và anh chị em).

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+Sổ gia đình công giáo (nếu có)

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+Bằng chứng liên lạc ( thư từ, email …), giấy gởi tiền (nếu có).

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Nếu người bảo lãnh và anh chị em có mối quan hệ hình thức CON NUÔI, nộp: Một bản sao của Nghị định nhận con nuôi đã diễn ra trước khi người bảo lãnh hoặc anh chị em (người con nuôi) được 16 tuổi.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Nếu người bảo lãnh và anh chị em có quan hệ hình thức CHA MẸ KẾ, nộp:

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+ Bản sao ly hôn của cha /mẹ đẻ hoặc cha/mẹ kế với cuộc hôn nhân trước.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+ Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha /mẹ kế với cha/mẹ ruột.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Nếu người bảo lãnh và anh chị em CÙNG CHA KHÁC MẸ, nộp:

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+ Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha với mỗi người mẹ

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+ Bản sao ly hôn của cha với người vợ trước.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐI THEO

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Khi bảo lãnh cho anh chị em ruột thì vợ/chồng và con của người anh chị em đó cũng sẽ được đi theo, với điều kiện:

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+ Vợ/chồng phải có giấy hôn thú hợp pháp.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+ Con phải không có gia đình và dưới 21 tuổi ( Con số 21 tuổi được tính bằng cách lấy tuổi của những người con này vào ngày Bài viết thuộc faa9afea49ef2ff029a833cccc778fd0 Tin nước Mỹvisa đáo hạn trừ đi thời gian được cứu xét ở Sở di trú được tính từ ngày nộp đơn cho đến ngày được chấp thuận ).

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Trường hợp con dưới 21 tuổi mà là con nuôi thì vẫn được đi theo với điều kiện:

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+ Phải có giấy của chính quyền công nhận việc nhận con nuôi

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+ Sau khi nhận con nuôi, phải có bằng chứng chứng minh việc chung sống, nuôi nấng ít nhất 2 năm kể từ ngày được công nhận chính thức con nuôi

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

+ Quan hệ của những người con nuôi này với cha mẹ ruột phải có sự chấm dứt, nghĩa là không có bất cứ sự liên lạc nào với cha mẹ ruột.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

VÌ SAO HỒ SƠ BẢO LÃNH ANH CHỊ EM PHẢI CHỜ ĐỢI QUÁ LÂU?

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (U. S. State Department) vừa giải trình thắc mắc thời gian chờ đợi quá lâu trong các hồ sơ bảo lãnh thân nhân. Chẳng hạn như bảo lãnh diện anh chị em ruột từ Mexico hay Philippines phải đợi trên 22 năm, từ Bài viết thuộc 55a7cf9c71f1c9c495413f934dd1a158 Tin nước MỹViệt Nam trên 10 năm. Bộ Ngoại Giao cho hay, hiện tại hồ sơ tồn đọng đã lên đến một con số kinh khủng là hơn 96 triệu hồ sơ. Trong khi đó ở đầu ra, Quốc Hội Hoa Kỳ chỉ cho phép (quotas) 226,000 người được nhập cư mỗi năm, chia ra cho rất nhiều quốc gia muốn đến định cư tại Hoa Kỳ. Hồ sơ đầu vào thì ào ạt, trong khi đầu ra nhỏ giọt, dẫn đến tình trạng hồ sơ bị kéo dài như hiện nay.

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

Tính cho đến tháng 1/2011, thời gian bảo lãnh thân nhân bị Sở Di Trú Hoa Kỳ kéo dài ra và được xác định như sau:

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Con độc thân (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 1): 4.5 năm – 5.0 năm

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Vợ/chồng/cha/mẹ (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 2A): 3 năm

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Vợ/chồng/phối ngẫu (của người đang có thẻ xanh): 3 năm (thời gian bằng với công dân Hoa Kỳ)

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Con độc thân (của người đang có thẻ xanh): (diện ưu tiên 2B): 8 – 9 năm

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Con có gia đình (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 3): 7-8 năm

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

– Anh chị em ruột (của công dân Hoa Kỳ): (diện ưu tiên 4): 10 năm

Bài viết thuộc d554f7bb7be44a7267068a7df88ddd20 Tin nước Mỹ

(Tổng hợp- Những câu chuyện của JULIE)

Phỏng vấn chiếu kháng di dân - Nộp hồ sơ bảo lãnh cho người thân sang Mỹ

Phỏng vấn chiếu kháng di dân - Nộp hồ sơ bảo lãnh cho người thân sang Mỹ

Như tôi đã trình bày vào những kỳ trước về những giấy tờ cần thiết để bảo lãnh thân nhân và nêu lên những trường hợp điển hình bảo lãnh cho anh, chị, em cùng mẹ (hoặc cùng cha và mẹ), con bảo lãnh cho mẹ hoặc mẹ bảo lãnh cho con, con bảo lãnh cho cha hoặc cha bảo lãnh cho con và diện bảo lãnh vợ chồng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất