ong trump - Tổng thống Trump ký đạo luật quốc phòng cứng rắn với Trung Quốc chưa từng có