Quy định mới về đơn miễn sự hiện diện bất hợp pháp

Vào ngày 6 Tháng Giêng, 2012, Bộ An Ninh Nội Chính Hoa Kỳ công bố, họ ban hành quy định mới về cách cứu xét đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp cho các đương đơn là thân nhân trực thuộc của công dân Hoa Kỳ và đang làm đơn xin chiếu khán nhập cảnh.

Bài viết thuộc e4a6222cdb5b34375400904f03d8e6a5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Những người làm đơn xin thị thực dù là thị thực để xin đi du lịch, Bài viết thuộc 5a4b25aaed25c2ee1b74de72dc03c14e Tin nước Mỹdu học hoặc xin Bài viết thuộc ac627ab1ccbdb62ec96e702f07f6425b Tin nước Mỹdi dân đều bị lệ thuộc vào điều luật 212 Inadmissibility Grounds (tức là điều luật cấm nhập cảnh). Sau đây là một số vài điều luật thường bị áp dụng là:

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

-212(a)(1) là bị cấm nhập cảnh vì bị bệnh truyền nhiễm như AIDS, TB (lao phổi)…

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

-212(a)(2) là bị cấm nhập cảnh vì có tiền án.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

-212(a)(6) là bị cấm nhập cảnh vì khai gian như trong trường hợp đã bị Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ từ chối không cấp chiếu khán theo hồ sơ bảo lãnh diện vị hôn phu vị hôn thê, diện vợ chồng…

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

-212(a)(9) là bị cấm nhập cảnh vì có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Những vị nào có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên sáu tháng nhưng dưới một năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh ba năm. Những vị nào có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên một năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 10 năm.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Quy định mới này chỉ được áp dụng vào trường hợp của những người nào bị lọt vào điều luật 212(a)(9), tức là có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Chắc chắn quý bạn đọc sẽ thắc mắc là tại sao đã có mặt tại Hoa Kỳ và đã đang ở trong tình trạng bất hợp pháp thì tại sao rời Hoa Kỳ để bị cấm nhập cảnh ba năm hoặc 10 năm. Có nhiều trường hợp đương đơn phải rời Hoa Kỳ để xin thị thực di dân để được nhập cảnh Hoa Kỳ. Vì những người nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện fiance tức là diện vị hôn phu vị hôn thê chỉ được làm thẻ xanh với người bảo lãnh đương đơn sang Hoa Kỳ theo diện vị hôn phu vị hôn thê.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Nếu đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện vị hôn phu vị hôn thê nhưng vì không hợp nên không đi đến hôn nhân hoặc đã làm hôn thú rồi nhưng người bảo lãnh đổi ý không tiếp tục hồ sơ xin thẻ xanh, đương đơn sẽ không được làm thẻ xanh tại Hoa Kỳ dù là lập hôn thú với một người công dân Hoa Kỳ khác. Nếu đương đơn muốn thẻ xanh vì đã lập hôn thú với người công dân Hoa Kỳ khác, đương đơn phải rời khỏi Hoa Kỳ, trở về quốc gia của họ và làm đơn xin thị thực tại Tòa Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Vấn đề khúc mắc là nhiều người ở trong tình trạng đó đã ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên một năm cho nên nếu họ rời khỏi Hoa Kỳ thì sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ 10 năm theo điều luật 212(a)(9). Đương đơn có thể nộp đơn xin miễn điều luật cấm nhập cảnh 212(a)(9) này.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Tuy nhiên, theo thủ tục nộp đơn xin miễn, đương đơn phải rời Hoa Kỳ để làm đơn xin thị thực tại Tòa Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở quốc gia của họ và phải đợi sau khi Tòa Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ quyết định là đương đơn bị lọt vào điều luật 212(a)(9) thì lúc đó đương đơn mới được nộp đơn xin miễn với Sở Bài viết thuộc 30ef30b64204a3088a26bc2e6ecf7602 Tin nước MỹDi Trú.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Nếu Sở Di Trú chấp thuận đơn xin miễn thì Tòa Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ cấp thị thực. Nhưng nếu Sở Di Trú từ chối thì đương đơn sẽ bị kẹt lại và sẽ lọt vào tình cảnh vợ ở một nơi chồng ở một nẻo.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Rất nhiều người ở trong tình trạng đó quyết định không rời khỏi Hoa Kỳ vì không có gì chắc chắn là họ được đoàn tụ với người phối ngẫu của mình. Chính vì mối quan tâm đó cho nên vào ngày 6 Tháng Giêng, 2012, Bộ An Ninh Nội Chính mới công bố rằng họ ban hành các quy định mới về cách xét xử đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp cho những đương đơn nào là thân nhân trực thuộc của công dân Hoa Kỳ và đang làm đơn xin chiếu khán nhập cảnh.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Cụ thể, các thủ tục mới sẽ cho phép các đương đơn nộp đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp khi còn có mặt tại Hoa Kỳ. Nếu đơn xin miễn được chấp thuận, đương đơn vẫn phải rời Hoa Kỳ và phải được phỏng vấn bởi Tòa Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Nhưng đương đơn sẽ không còn bị điều luật 212(a)(9) cản trở không được cấp chiếu khán. Nếu đương sự bị lọt vào đều luật cấm nhập cảnh khác thì đương đơn phải làm đơn xin miễn điều luật đó trong khi ở ngoài Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Quy định mới này chỉ được áp dụng cho immediate relative (tức là thân nhân trực thuộc) của công dân Hoa Kỳ mà thôi. Theo thông báo của Sở Di Trú, quy định mới này không được áp dụng cho thân nhân của thường trú nhân và những thân nhân trực thuộc nào mà chỉ bị extreme hardship (tức là cực kỳ khó khăn) cho thân nhân nào mà không phải người phối nhẫu hoặc cha mẹ. Nghĩa là extreme hardship cho con cái hoặc anh chị em sẽ không được áp dụng quy định mới này.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Bản tin chiếu khán

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Chín, 2017.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 Tháng Năm, 2010, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Ưu tiên 2A – priority date là ngày 1 Tháng Mười, 2015, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 1 Tháng Mười Một, 2010, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 8 Tháng Bảy, 2005, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 1 Tháng Giêng, 2002, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại:

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2017-09%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Bài viết thuộc 16c222aa19898e5058938167c8ab6c57 Tin nước Mỹ

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Điện thoại (949) 878-9888.

Tags:

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất