Quy trình nhận thẻ xanh thông qua hôn nhân

Happy wedding! Giờ đây bước tiếp theo là nộp đơn xin trở thành công dân Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Quy trình liên quan đến việc nhận thẻ xanh thông qua hôn nhân dài và phức tạp một chút. Xuyên suốt quá trình nộp đơn xin Thẻ Xanh nhớ rằng vợ chồng được xem là người thân trực tiếp. Ngoài ra, hãy nhớ rằng hôn nhân không đảm bảo sẽ có được Thẻ Xanh, bạn sẽ phải áp dụng và làm theo từng bước một cách cẩn thận.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Yêu cầu nhận thẻ xanh thông qua hôn nhân

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Những yêu cầu pháp lý này phải được đáp ứng để được nhận Thẻ xanh thông qua hôn nhân.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Nếu vợ / chồng của bạn hiện đang sống ở Hoa Kỳ, họ phải có các giấy tờ nhập cảnh vào Hoa Kỳ hợp pháp, và sẵn sàng cung cấp khi cần.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Người phối ngẫu của bạn hiện đang sống ở Hoa Kỳ hợp pháp

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Hôn nhân phải hợp pháp. Ngoài ra, bất kỳ cuộc hôn nhân nào trước đây phải được chấm dứt hợp pháp bằng một bản án ly hôn cuối cùng, giấy khai tử, hoặc giấy hủy.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Ngoài ra, một số cuộc hôn nhân hợp pháp không đủ điều kiện cho tình trạng nhập cư bạn nên tìm hiểu kĩ trước

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

* Không được phép cư trú bất hợp pháp hoặc không có giấy tờ. Chỉ trong một số trường hợp nhất định, USCBài viết thuộc 2f885d0fbe2e131bfc9d98363e55d1d4 Tin nước MỹIS sẽ cho phép một người nước ngoài không có giấy tờ nhận được Thẻ xanh thông qua Hôn nhân. Nó rất khó khăn và phức tạp. Họ phải trở về nước cư trú và bắt đầu quá trình.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Thẻ xanh và Hôn nhân Thời gian (6 – 8 tháng)

Bài viết thuộc d34ab169b70c9dcd35e62896010cd9ff Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Hoàn thành tất cả các mẫu đơn nhập cư (gói I-130)

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Bạn sẽ phải hoàn thành và gửi lại gói USCIS I-130mailing. Điều này bao gồm tất cả các mẫu dưới đây.Mỗi mẫu cũng sẽ yêu cầu một khoản phí xử lý. Bạn có thể thanh toán bằng séc trả cho: Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ .

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Mẫu I-130, Đơn Xin Bảo Lãnh ($ 535)

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Mẫu I-130A, Thông tin Bổ sung cho Người thụ hưởng Người phối ngẫu ($ 0)

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Mẫu I-485, Đơn Xin Đăng Ký Vĩnh Viễn hoặc Điều Chỉnh Tình Trạng ($ 1,140)

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Mẫu I-864, Bản Tuyên Thệ Trợ Cấp ($ 0)

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Mẫu I-693, Báo cáo Kiểm tra Y khoa và Ghi chép Tiêm chủng ($ 85)

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Mẫu I-765, Đơn Xin Việc ($ 180)

 

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Tổng chi phí cho Thẻ Xanh thông qua cuộc hôn nhân nằm trong khoảng 1.500 đô la Mỹ (vợ / chồng ở nước ngoài) và 2.260 đô la (vợ / chồng sống ở Hoa Kỳ).

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Bạn sẽ phải hoàn thành và gửi lại gói USCIS I-130. Điều này bao gồm tất cả các mẫu dưới đây. Mỗi mẫu cũng sẽ yêu cầu một khoản phí xử lý.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Bằng chứng về Hôn nhân hợp pháp

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Bạn cũng cần phải cung cấp bằng chứng rằng hôn nhân của bạn là hợp pháp. Trong hầu hết các trường hợp nộp giấy chứng nhận kết hôn có thể là đủ nhưng bạn có thể nhận được Yêu cầu Bằng chứng trong vòng 2 – 3 tháng sau khi nộp.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Phỏng vấn

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Bạn sẽ được yêu cầu xuất hiện để phỏng vấn. Một viên chức nhập cư sẽ dành vài phút để hỏi bạn các câu hỏi. Đừng tranh cãi với nhân viên Bài viết thuộc 32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d Tin nước Mỹdi trú hoặc cố giấu mọi thứ. Tại thời điểm đó, bạn sẽ được cấp tình trạng thường trú nhân có điều kiện.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Sự chấp thuận

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Có thể mất đến 6 đến 8 tháng để được chấp thuận. Để nộp đơn xin nhập quốc tịch, bạn phải kết hôn ít nhất 3 năm sau khi Green Card được cấp.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Yêu cầu Bằng chứng – Phỏng vấn Thẻ Xanh Hôn nhân

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Phần lớn gian lận nhập cư được thực hiện thông qua hôn nhân vì nó dễ dàng và nhanh chóng. USCIS sẽ giám sát mọi Thẻ Xanh được ban hành thông qua hôn nhân.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Thật không dễ dàng để có được một giấy chứng nhận kết hôn, vì vậy mà một mình bạn sẽ không chứng minh rằng cuộc hôn nhân là chính xác. Nếu USCIS đang thẩm vấn tính hợp pháp của cuộc hôn nhân của bạn, họ sẽ gửi cho bạn một Yêu cầu Bằng Chứng (RFE).

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Yêu cầu này không có nghĩa là bạn đã bị từ chối, nhiều người vẫn nhận được Thẻ xanh của họ sau quá trình RFE và phỏng vấn.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Các tài liệu khác bạn nên có sự chuẩn bị tốt hơn. Đây là những ví dụ bạn nên chuẩn bị mang theo bản gốc và bản sao của các tài liệu sau:

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Tài liệu chứng minh bạn chia sẻ tài chính

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Tài liệu chứng minh bạn cùng sở hữu tài sản vật lý

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Tài liệu chứng minh bạn sống cùng nhà ở

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Giấy khai sinh của trẻ em

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Giấy chứng nhận của các bên thứ ba chứng thực tính hợp pháp của hôn nhân

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Bây giờ bạn sẽ được hỏi một vài câu hỏi. Những câu hỏi này sẽ có tính chất cá nhân nhiều hơn bạn có thể đã nghe trong cuộc phỏng vấn Thẻ Xanh ban đầu.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Nhân viên di trú đang cố gắng xác định xem hôn nhân của bạn có hợp pháp và vì thế tất cả các câu hỏi sẽ được tập trung vào hôn nhân của bạn và kiến ​​thức của bạn về nhau.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Các gợi ý phỏng vấn Thẻ Xanh:

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Sao chụp tất cả các tài liệu của bạn và mang cả bản sao và bản gốc.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Gói tất cả mọi thứ bạn cần vào đêm trước.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Để lại sớm và đúng giờ.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Trang phục phù hợp.

Bài viết thuộc f0935e4cd5920aa6c7c996a5ee53a70f Tin nước Mỹ

Bình tĩnh. Cán bộ quản lý nhập cư không cố gắng đánh lừa bạn – hãy trả lời các câu hỏi theo sự hiểu biết tốt nhất của bạn và nói sự thật.

Nguồn: Bài viết thuộc 496e05e1aea0a9c4655800e8a7b9ea28 Tin nước MỹVisa Hoa Kỳ

Tags:
Võ sỹ MMA McGregor đập phá xe bus UFC chở đối thủ, bị bắt giam tại New York

Võ sỹ MMA McGregor đập phá xe bus UFC chở đối thủ, bị bắt giam tại New York

Võ sĩ Ireland tấn công xe bus chở các đồng nghiệp tại UFC với mục tiêu được cho là Khabib Nurmagomedov.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất