san francisco - ISIS phát tán clip tuyên truyền kêu gọi tấn công khủng bố sinh học nhằm vào phương Tây, San Francisco trở thành một trong những mục tiêu