san mateo - Sư tử núi được nhìn thấy xuất hiện ở San Mateo