su tu nui - Colorado: Người phụ nữ ngạc nhiên phát hiện một con sư tử núi bị mắc kẹt trong nhà