THAY ĐỔI TRONG THỦ TỤC GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ, DIỆN VISA EB-5

Sở di trú ngày hôm qua thông báo đề xuất thủ tục giải quyết mới đối với những hồ sơ đầu tư định cư diện Visa eb5.

Theo quy định và thủ tục giải quyết hiện hành về diện visa eb5, số lượng visa hàng năm do chính phủ Mỹ cấp cho các nhà đầu tư trên khắp thế giới giới hạn là 10.000 visas, và được giải quyết theo thủ tục "First-in, First-out", tức là hồ sơ nào nộp vào trước sẽ được giải quyết trước, không phân biệt quốc gia, vùng miền địa lý.

Tuy nhiên theo đề xuất mới này, trình tự giải quyết hồ sơ sẽ không được thực hiện theo thủ tục hiện hành nêu trên đây, nhưng sẽ được giải quyết theo thứ tự ưu tiên cho từng quốc gia hoặc từng khu vực địa lý cụ thể dựa theo hạn mức giới hạn visa hàng năm cho từng quốc gia, hạn mức hiện hành là 7%. Chúng tôi xin giải thích bằng ví dụ cụ thể sau đây để các bạn có thể nắm rõ hơn về trình tự giải quyết theo thủ tục đề xuất mới này:

Giả sử hiện nay có 03 quốc gia là A, B, và C cùng có các hồ sơ eb5 nộp lên cho sở di trú Mỹ. Trong đó, quốc gia A có 03 hồ sơ, B có 02 hồ sơ, và C có 1 hồ sơ. Tất cả 03 hồ sơ của quốc gia đều nộp trước tiên, sau đến 2 hồ sơ của quốc gia B, và cuối cùng là hồ sơ của quốc gia C. Theo thủ tục giải quyết hiện hành, thì thứ tự ưu tiên giải quyết là 03 hồ sơ của quốc gia A sẽ được giải quyết trước căn cứ theo thời điểm nộp hồ sơ; tiếp theo là 02 hồ sơ của quốc gia B căn cứ theo thời điểm nộp hồ sơ, và cuối cùng là 01 bộ hồ sơ của quốc gia C. Tuy nhiên theo thủ tục mới được đề xuất, thì thứ tự ưu tiên sẽ được giải quyết như sau: 01 hồ sơ của quốc gia A sẽ được giải quyết trước, tiếp theo là 01 hồ sơ của quốc gia B, và tiếp theo là 01 hồ sơ của quốc gia C. Sau khi 01 hồ sơ của quốc gia C đã được giải quyết xong, sẽ quay vòng lại giải quyết 01 hồ sơ của quốc gia A, rồi B… đây là chúng tôi lấy ví dụ đơn giản nhất cho các bạn dễ hiểu, tuy nhiên thực tế là sở di trú có số lượng nhiều nhân viên để giải quyết cùng lúc các hồ sơ diện Visa eb5 này, nên có thể họ sẽ giải quyết đồng thời số lượng đồng đều hồ sơ theo thứ tự thời gian ưu tiên của các quốc gia nộp vào trong cùng một ngày.

Như vậy, theo đề xuất mới này, những quốc gia hay khu vự địa lý có số lượng ít hồ sơ nhà đầu tư eb5, thì hồ sơ sẽ được giải quyết nhanh hơn, và có cơ hội được cấp visa và nhận thẻ xanh sớm hơn. Những quốc gia có nhiều hồ sơ eb5 được nộp, thì thời gian giải quyết hồ sơ sẽ bị chậm hơn và kéo dài hơn so với thủ tục hiện nay. thủ tục mới này nếu được thông qua có thể được áp dụng trong một vài tháng tới.

Qua đây có thể thấy, các quốc gia có số lượng hồ sơ eb5 lớn như Trung Quốc, Việt Nam, thì thủ tục và trình tự giải quyết sẽ bị kéo dài hơn rất nhiều, gây ra nhiều bất lợi và trở ngại cho nhà đầu tư eb5.

Tags:
Trước khi virus Corona xuất hiện, Vũ Hán của Trung Quốc giàu cỡ nào?

Trước khi virus Corona xuất hiện, Vũ Hán của Trung Quốc giàu cỡ nào?

Vũ Hán là thành phố đang được nhiều người nhắc tới giữa đợt bùng phát dịch bệnh do virus Corona

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất