Putin nghi ngờ Mỹ có 'nhà nước ngầm' chống lại Trump

Putin nghi ngờ Mỹ có 'nhà nước ngầm' chống lại Trump

Tổng thống Nga đổ lỗi cho các thế lực trong tầng lớp cầm quyền Mỹ khi Washington rút khỏi hiệp ước kiểm soát tên lửa với Moskva.