Có gì trên chợ hoa Phước Lộc Thọ những ngày sát Tết?

Có gì trên chợ hoa Phước Lộc Thọ những ngày sát Tết?

Sáng Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng, vừa đúng ngày khai trương chợ hoa Phước Lộc Thọ ngay tại Little Saigon thì trận mưa tầm tã suốt tuần qua cũng vừa dứt.