Uống cà phê sáng, du khách bị phạt 1.000 đôla và trục xuất khỏi Venice

Uống cà phê sáng, du khách bị phạt 1.000 đôla và trục xuất khỏi Venice

Câu chuyện mới nhất trong tuyển tập những thứ ly kỳ liên quan tới sự quá tải du lịch ở các danh thắng trên thế giới. Lần này là một vụ việc xảy ra ở Venice.